Borrning för värmepump och vatten

I vårt dagliga arbete är kundens önskemål alltid i fokus. Vi försöker alltid att arbeta så din trädgård / mark blir så lite påverkad som möjligt. Såhär går ett borruppdrag till:

Vi kommer ut till dig med maskiner

Borrigg 

Vår borrigg kommer på en lastbil med lyftanordning som kan lyfta in riggen över staket och häckar för att göra minsta åverkan.

Kompressor

Kraftförsörjning sker via ett kraftverk/kompressor som står på ett släp. Vi kan ställa detta utanför din trädgård eller på garageuppfart för minimal åverkan.

Vi borrar

Borrning

Vår borrigg går på larvband som fördelar vikten över en större yta så att vi enkelt kan ta oss fram till platsen för borrning. För att det inte ska damma behöver vi ha tillgång till vatten. Under borrning monteras foderrör.  Foderrör är till för att skydda borrhålet mot att jordlagren rasar in. Dessutom hindras ytvatten från att tränga ner och förorena grundvattnet.

Borrkax

Borrkax är det material som kommer upp till markytan i samband med borrning. Det liknar ofta en gyttja och innehåller vatten och finkrossat material. Vi samlar upp det i en kontainer och tar hand om det efter slutförd borrning. På så sätt smutsar vi inte ner i din trädgård samtidigt som vi värnar om miljön.

Foderrör, slang och städning

Dags för slang 

Efter slutförd borrning så ska slang ner i borrhålet. Hur mycket det går åt beror på borrhålets djup. Borrhålets djup bestäms av hur mycket energi du måste utvinna för att värma ditt hus. Ju mera värme som behövs, desto djupare måste borrhålet bli. Avståndet från markytan till fast berg påverkar naturligtvis det totala borrhålsdjupet.

Nu är vi klara

Slangen matas ner med hjälp av en maskin och sedan är arbetet klart. 
Vi städar självklart av efter oss och tar med oss avfall och annat skräp.

Vill du veta mer om borrning, läs informationen från GEOTEC, Svenska borrentreprenörers branschorganisation.

Vi är en komplett entreprenör och tar helhetsansvar från rådgivning till installation.

Så går det till...

Du gör en långsiktig investering, därför är det viktigt för oss att göra ett noggrant arbete. Vi ser till att arbetet medför minimal påverkan på din trädgård

» LÄS MER 

Begär Offert

Vi tar ansvar för borrning och installationen, det är tryggast och bäst för dig. Vi hjälper dig även att beräkna ROT-avdrag.

» BEGÄR OFFERT

Hembesök och rådgivning

Vill du veta mer om hur arbetet går till eller har du andra funderingar. Kontakta oss så bokar vi en stund tillsammans för goda råd.

» BOKA RÅDGIVNING

Motala Brunnsborrning AB

ADRESS: Vintergatan 15, 591 32 Motala   |   E-POST: info@motalabrunnsborrning.se

Ring oss: 070-234 60 16

© Motala Brunnsborrning AB  |  » Om cookies  |  » Sitemap